Informacje o Szok w Zespole Szkół nr 3
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

          

Działalność SzOK dedykowana jest zarówno do zrekrutowanych uczestników i uczestniczek projektu jak i do ogółu uczniów ZS nr 3 w Chmielniku.

W ramach SzOK prowadzone jest doradztwo edukacyjno zawodowe mające na celu planowania ścieżki kariery, sposobów i metod dalszego kształcenia a w ramach zajęć indywidualnych dla Beneficjentów projektu (5 godz./osoba) prowadzone jest  diagnozowanie predyspozycji zawodowych.

Powołany został punkt doradczy - SzOK, który zlokalizowany został w Szkolnej Bibliotece. SzOK został doposażony w sprzęt komputerowy (laptop HP) oraz specjalistyczne programy z zakresu doradztwa edykacyjno-zawodowego, filmy instruktażowe, testy kompetencji i wiele innych, których szczegółowa specyfika została zamieszczona w załączniku poniżej. Z punktu SzOK, zgodnie z przyjętym regulaminem (dokumenty do pobrania) mogą korzystać wszyscy uczniowie ZS nr 3 w Chmielniku.Działalność SzOK koordynuje opiekun Pan Sławomir Wójcik. Dzięki powszechności dostępu do punktu SzOK uczniowie zyskają możliwość ze specjalistycznymi programami edukacyjnymi, które pozwolą im zdiagnozować swoje umiejętności, wskazać możliwe kierunki rozwoju i dalszego kształcenia oraz poznania siebie

załączniki: wykaz materiały, wykaz filmy

Facebook