Nauczyciele

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 3

 

Bucki Wiesław - Kierownik CKPiU, instruktor praktycznej nauki zawodu

Brozyna Monika - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Cupryjak-Socha Andrzej - Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Długosz-Bogdańska Elżbieta - Nauczyciel przedmiotów budowlanych

Foltyn Zbigniew - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Gajek Krzysztof - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Gajek Robert - Nauczyciel matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych

Gmyr Irena - Nauczyciel matematyki

Gołębiowska Katarzyna -Nauczyciel języka angielskiego

Grudzień Anna - Nauczyciel wychowania fizycznego

Gwóźdź Renata - Nauczyciel chemii, matematyki i przyrody

Jarek-Kwiecień Milena - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i hotelarskich

Juszczak Joanna Nauczyciel przedmiotów hotelarskich, gastronomicznych i podstaw przedsiębiorczości 

Kempkowska Edyta - Nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego

Lubecki Rafał - Nauczyciel języka angielskiego

Łysak Agnieszka - Nauczyciel przedmiotów budowlanych 

Mattusch Anna - Nauczyciel matematyki

Misztal Aleksandra - Nauczyciel języka angielskiego

Mołas Anna - Nauczyciel języka niemieckiego

Musiał Katarzyna - Nauczyciel wychowania fizycznego

Niedbała Grzegorz - Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

Nyga Dariusz - Nauczyciel religii

Olesiński Jarosław - Nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości 

Panek Sylwester - Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Pawłowski Tomasz - Instruktor praktycznej nauki zawodu

Rozin Mariusz - Nauczyciel religii

Samburski Adam - Nauczyciel języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Stachowicz Beata- Nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości

Strąk Dariusz - Nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych

Szczepaniec Joanna - Nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie i przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Szymańska Maria - Nauczyciel bibliotekarz

Szymiczek Ariel - Nauczyciel religii

Świerzewska Maria - Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Tokarczyk Magdalena - Nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości

Wolska Anna - Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze 

Wójcik Sławomir - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3, nauczyciel chemii i edukacji dla bezpieczeństwa

Zaród Beata - Nauczyciel języka polskiego i szkolny doradca zawodowy

Zarzycka Ewa - Nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Zawierucha Robert - Wicedyrektor, nauczyciel fizyki i informatyki

Zaworska Anna - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

Zgrzywa Janusz - Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Facebook
price of adobe acrobat pro sketchup for sale online building design suite 2017 student version how much adobe acrobat pro student

student license cost inventor 2017 purchase inventor professional 2017 autocad lt 2015 os