Nauczyciele

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół nr 3

 

Bucki Wiesław - Kierownik CKPiU, instruktor praktycznej nauki zawodu

Brozyna Monika - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Cupryjak-Socha Andrzej - Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Długosz-Bogdańska Elżbieta - Nauczyciel przedmiotów budowlanych

Foltyn Zbigniew - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Gajek Krzysztof - Nauczyciel przedmiotów mechanicznych

Gajek Robert - Nauczyciel matematyki, informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych

Gmyr Irena - Nauczyciel matematyki

Gołębiowska Katarzyna -Nauczyciel języka angielskiego

Grudzień Anna - Nauczyciel wychowania fizycznego

Gwóźdź Renata - Nauczyciel chemii, matematyki i przyrody

Jarek-Kwiecień Milena - Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i hotelarskich

Juszczak Joanna Nauczyciel przedmiotów hotelarskich, gastronomicznych i podstaw przedsiębiorczości 

Kempkowska Edyta - Nauczyciel języka angielskiego i języka rosyjskiego

Lubecki Rafał - Nauczyciel języka angielskiego

Łysak Agnieszka - Nauczyciel przedmiotów budowlanych 

Mattusch Anna - Nauczyciel matematyki

Misztal Aleksandra - Nauczyciel języka angielskiego

Mołas Anna - Nauczyciel języka niemieckiego

Musiał Katarzyna - Nauczyciel wychowania fizycznego

Niedbała Grzegorz - Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii

Nyga Dariusz - Nauczyciel religii

Olesiński Jarosław - Nauczyciel wychowania fizycznego i podstaw przedsiębiorczości 

Panek Sylwester - Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Pawłowski Tomasz - Instruktor praktycznej nauki zawodu

Rozin Mariusz - Nauczyciel religii

Samburski Adam - Nauczyciel języka niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie

Stachowicz Beata- Nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości

Strąk Dariusz - Nauczyciel informatyki i przedmiotów zawodowych informatycznych

Szczepaniec Joanna - Nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie i przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Szymańska Maria - Nauczyciel bibliotekarz

Szymiczek Ariel - Nauczyciel religii

Świerzewska Maria - Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze

Tokarczyk Magdalena - Nauczyciel matematyki i podstaw przedsiębiorczości

Wolska Anna - Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze 

Wójcik Sławomir - Dyrektor Zespołu Szkół nr 3, nauczyciel chemii i edukacji dla bezpieczeństwa

Zaród Beata - Nauczyciel języka polskiego i szkolny doradca zawodowy

Zarzycka Ewa - Nauczyciel biologii i przedmiotów zawodowych w hotelarstwie

Zawierucha Robert - Wicedyrektor, nauczyciel fizyki i informatyki

Zaworska Anna - Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych

Zgrzywa Janusz - Instruktor praktycznej nauki zawodu 

Facebook