Dygasiński odkrywany

Ogłoszenia

 • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej +

  Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w sekretariacie szkoły są Read More
 • Nauczanie zdalne od 19-10-2020r-Informacje dla uczniów i ich rodziców +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. Read More
 • Ogłoszenia +

  Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, Read More
 • Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. +

  Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. Dyrekcja PZS w Chmielniku informuje, że odbiór świadectw promocyjnych Read More
 • Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się Read More
 • 1
 • 2

Aktualności Biblioteki

 • Podziękowanie +

  Nasza szkoła otrzymała wyjątkowy upominek - pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" J. Słowackiego, a także podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Read More
 • Noc Bibliotek 2020 +

  „Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć”. William Wordsworth NOC BIBLIOTEK 2020 Czy w dobie pandemii i niepewności jutra Read More
 • JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020 +

  JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020     Read More
 • Narodowe Czytanie 2020 +

  Narodowe Czytanie 2020 „Już przeszłość zamknięta W grobach... Ja sama panią tajemnicy”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Read More
 • Książka miesiąca - wrzesień 2020 +

 • 1
 • 2

AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego +

  Drodzy rodzice, Nasza szkoła aktywnie Read More
 • Ogłoszenie o spotkaniu dla klas pierwszych +

 • LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I +

 • 1

Doradztwo zawodowe

 • Szkolny Ośrodek Kariery +

  Szkolny Ośrodek Kariery Działalność SzOK dedykowana jest zarówno do zrekrutowanych uczestników i uczestniczek projektu jak i do ogółu uczniów ZS nr 3 w Read More
 • Doradztwo zawodowe +

  Doradztwo zawodowe W październiku mają miejsce zajęcia z doradztwa zawodowego : projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Read More
 • 1

Zamówienia publiczne 2020-2021- informacje

 • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania pn.: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Chmielnik, dnia 25.01.2021 r. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania Read More
 • Protokół z analizy ofert na zadanie Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik dn. Read More
 • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik, dn. Read More
 • Wykonanie usługi pelegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. +

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: Read More
 • Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na Read More
 • 1

Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego

 • Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego +

  Nazwa Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Read More
 • 1

Czy wiesz, że... 

 

7 marca 178 lat temu w Niegosławicach (koło Pińczowa) przyszedł na świat Adolf Dygasiński, którego imię nosi liceum ogólnokształcące funkcjonujące w naszej szkole?

Treść metryki urodzenia (pisownia oryginalna):

Działo się w Pełczyskach dnia dziewiątego marca tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego­ roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił Jan Dygasiński lat dwadzieścia jeden maiący pisarz prowentowy w Niegosławicach zamieszkały, w obecności Walentego Sławińskiego Woyta Gminy Złota lat trzydzieści siedem maiącego w Niegosławicach zamieszkałego, tudzież Kazimierza Wilkoszewskiego Ekonoma Dóbr Złota lat sześć­dziesiątmaiącego w Złotey zamieszkałego; i okazał nam dziecie płci męskiej urodzone w Niegosławicach w dniu siodmym bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej popołudniu z iego małżonki KatarzinyJaniszewskiey lat siedemnaście maiącey. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym na dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Tomasz, Adolf, a rodzicami iegochrzestnemi byli wyżey wspomniany Walenty Sławiński i MaryannaPirkiewiczowa panna zamieszkała w Radzonowie. Akt niniejszy stawiającym przeczytany i przez nas wraz z niemi podpisany został.

Dygasiński – zwany „Piewcą Ponidzia” – to pozytywistyczny pisarz-naturalista, „polski Kipling”, językoznawca, pedagog, miłośnik folkloru, człowiek niezwykle wrażliwy na krzywdę ludzi i zwierząt.

O pisarzu Teodor Jeske-Choiński wspominał:

Podmiotowy, ilekroć maluje ludzi wytworniejszych, staje się przedmiotowym i spokojnym obserwatorem, kiedy wstępuje do boru, na bagna, na pola… Jako malarz zwierząt, zajmuje Adolf  Dygasiński w naszej beletrystyce współczesnej miejsce naczelne. Nikt mu dotąd w tym kierunku nie dorównał.

A Zygmunt Szwejkowski pisał:

Bo Dygasiński w przedziwnie piękny sposób umiał godzić postawę przyrodnika z postawą poety; przyrodniczą obserwację nasycać mistycyzmem - pierwiastki racjonalne mieszać z irracjonalnymi, do poznania intelektualnego włączać metafizyczne, intuicyjne, w kryteriach piękna dawać pierwszeństwo uczuciu przed rozumem.

Był synem oficjalisty dworskiego.

Nauki początkowe pobierał w Pińczowie. W latach 1858-1860 uczył się w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach, a w roku 1862 wstąpił na wydział historyczno - filologiczny Szkoły Głównej w Warszawie. Studia przerwało mu powstanie styczniowe, w którym brał czynny udział. Po zakończeniu powstania wznowił naukę w Szkole Głównej, a w 1868 wyjechał do Pragi na Uniwersytet Karola. Trudne warunki materialne zmusiły go do przerwania studiów i podjęcia pracy guwernera. Do grona jego uczniów należał między innymi znany malarz Jacek Malczewski. W roku 1871 Dygasiński przeniósł się do Krakowa, gdzie założył instytut wychowawczy. W Krakowie prowadził również niewielką księgarnię wydawniczą. Doprowadzony do bankructwa wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę zarobkową jako publicysta. Pisał artykuły do Ateneum, Niwy, Nowin, Wędrowca oraz Przeglądu Tygodniowego. Adolf Dygasiński zadebiutował jako beletrysta w wieku 44 lat - w 1883 roku opublikował na łamach Przeglądu Tygodniowego nowelkę Za krowę. Był inicjatorem założenia (w 1882 roku) Przeglądu Pedagogicznego. W roku 1884 został członkiem kolegium redakcyjnego czołowego pisma polskiego naturalizmu Wędrowiec, a w 1886 wszedł do redakcji tygodnika Głos. Rok później zainicjował i do 1888 redagował miesięcznik etnograficzny Wisła. W roku 1890 wyjechał do Brazylii jako wysłannik Kuriera Warszawskiego. Zmarł 3 czerwca 1902 roku w Grodzisku Mazowieckim. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Na jego twórczość składają się nowele, powieści, opowiadania, utwory dla dzieci, publicystyka, prace z dziedziny pedagogiki oraz liczne streszczenia i przekłady dzieł naukowych.

Facebook