Dygasiński odkrywany

Czy wiesz, że... 

 

7 marca 178 lat temu w Niegosławicach (koło Pińczowa) przyszedł na świat Adolf Dygasiński, którego imię nosi liceum ogólnokształcące funkcjonujące w naszej szkole?

Treść metryki urodzenia (pisownia oryginalna):

Działo się w Pełczyskach dnia dziewiątego marca tysiąc ośmset trzydziestego dziewiątego­ roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił Jan Dygasiński lat dwadzieścia jeden maiący pisarz prowentowy w Niegosławicach zamieszkały, w obecności Walentego Sławińskiego Woyta Gminy Złota lat trzydzieści siedem maiącego w Niegosławicach zamieszkałego, tudzież Kazimierza Wilkoszewskiego Ekonoma Dóbr Złota lat sześć­dziesiątmaiącego w Złotey zamieszkałego; i okazał nam dziecie płci męskiej urodzone w Niegosławicach w dniu siodmym bieżącego miesiąca i roku o godzinie trzeciej popołudniu z iego małżonki KatarzinyJaniszewskiey lat siedemnaście maiącey. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym na dniu dzisiejszym nadane zostały Imiona Tomasz, Adolf, a rodzicami iegochrzestnemi byli wyżey wspomniany Walenty Sławiński i MaryannaPirkiewiczowa panna zamieszkała w Radzonowie. Akt niniejszy stawiającym przeczytany i przez nas wraz z niemi podpisany został.

Dygasiński – zwany „Piewcą Ponidzia” – to pozytywistyczny pisarz-naturalista, „polski Kipling”, językoznawca, pedagog, miłośnik folkloru, człowiek niezwykle wrażliwy na krzywdę ludzi i zwierząt.

O pisarzu Teodor Jeske-Choiński wspominał:

Podmiotowy, ilekroć maluje ludzi wytworniejszych, staje się przedmiotowym i spokojnym obserwatorem, kiedy wstępuje do boru, na bagna, na pola… Jako malarz zwierząt, zajmuje Adolf  Dygasiński w naszej beletrystyce współczesnej miejsce naczelne. Nikt mu dotąd w tym kierunku nie dorównał.

A Zygmunt Szwejkowski pisał:

Bo Dygasiński w przedziwnie piękny sposób umiał godzić postawę przyrodnika z postawą poety; przyrodniczą obserwację nasycać mistycyzmem - pierwiastki racjonalne mieszać z irracjonalnymi, do poznania intelektualnego włączać metafizyczne, intuicyjne, w kryteriach piękna dawać pierwszeństwo uczuciu przed rozumem.

Był synem oficjalisty dworskiego.

Nauki początkowe pobierał w Pińczowie. W latach 1858-1860 uczył się w Szkole Wyższej Realnej w Kielcach, a w roku 1862 wstąpił na wydział historyczno - filologiczny Szkoły Głównej w Warszawie. Studia przerwało mu powstanie styczniowe, w którym brał czynny udział. Po zakończeniu powstania wznowił naukę w Szkole Głównej, a w 1868 wyjechał do Pragi na Uniwersytet Karola. Trudne warunki materialne zmusiły go do przerwania studiów i podjęcia pracy guwernera. Do grona jego uczniów należał między innymi znany malarz Jacek Malczewski. W roku 1871 Dygasiński przeniósł się do Krakowa, gdzie założył instytut wychowawczy. W Krakowie prowadził również niewielką księgarnię wydawniczą. Doprowadzony do bankructwa wyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął pracę zarobkową jako publicysta. Pisał artykuły do Ateneum, Niwy, Nowin, Wędrowca oraz Przeglądu Tygodniowego. Adolf Dygasiński zadebiutował jako beletrysta w wieku 44 lat - w 1883 roku opublikował na łamach Przeglądu Tygodniowego nowelkę Za krowę. Był inicjatorem założenia (w 1882 roku) Przeglądu Pedagogicznego. W roku 1884 został członkiem kolegium redakcyjnego czołowego pisma polskiego naturalizmu Wędrowiec, a w 1886 wszedł do redakcji tygodnika Głos. Rok później zainicjował i do 1888 redagował miesięcznik etnograficzny Wisła. W roku 1890 wyjechał do Brazylii jako wysłannik Kuriera Warszawskiego. Zmarł 3 czerwca 1902 roku w Grodzisku Mazowieckim. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

Na jego twórczość składają się nowele, powieści, opowiadania, utwory dla dzieci, publicystyka, prace z dziedziny pedagogiki oraz liczne streszczenia i przekłady dzieł naukowych.

Facebook