DORADZTWO ZAWODOWE

Zarządzenie dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku z dnia 28 kwietnia 2020 roku 

 

 1. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 kształcenie na odległość w szkołach i placówkach zostaje przedłużone do 24 maja br.
 2. Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 08 czerwca 2020 roku .
 3. W czasie planowanych dni wolnych na okres matur w terminie 4,5,6 maja 2020 roku w obecnej sytuacji zajęcia będą prowadzone zgodnie z planem zajęć.
 4. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 09 lipca 2020 roku. Szczegółowy harmonogram egzaminów w poszczególnych kwalifikacjach zostanie opublikowany na stronie szkoły.
 5. Przewidziane do realizacji praktyki zawodowe w miesiącu maju odbędą się
  w późniejszym, możliwym terminie. W związku z tym nauczyciele dokonują korekty szkolnych planów nauczania i realizują w tym czasie treści nauczania zawarte
  w podstawie programowej oraz programach nauczania. Uczniowie zobowiązani
  są do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w tym okresie zdalnie.


                                                                                                    Sławomir  Wójcik

Facebook