REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Ogłoszenia

 • Harmonogram klasyfikacji uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020/2021 +

  Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego, i czwartych Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w Read More
 • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej +

  Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w sekretariacie szkoły są Read More
 • Nauczanie zdalne od 19-10-2020r-Informacje dla uczniów i ich rodziców +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. Read More
 • Ogłoszenia +

  Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, Read More
 • Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. +

  Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. Dyrekcja PZS w Chmielniku informuje, że odbiór świadectw promocyjnych Read More
 • 1
 • 2

Aktualności Biblioteki

 • Podziękowanie +

  Nasza szkoła otrzymała wyjątkowy upominek - pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" J. Słowackiego, a także podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Read More
 • Noc Bibliotek 2020 +

  „Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć”. William Wordsworth NOC BIBLIOTEK 2020 Czy w dobie pandemii i niepewności jutra Read More
 • JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020 +

  JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020     Read More
 • Narodowe Czytanie 2020 +

  Narodowe Czytanie 2020 „Już przeszłość zamknięta W grobach... Ja sama panią tajemnicy”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Read More
 • Książka miesiąca - wrzesień 2020 +

 • 1
 • 2

AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

 • Dzień Bezpiecznego Internetu +

  W ramach realizowanych podstawowych kierunków Read More
 • Wielki Test Edukacyjny +

  Wielki Test Edukacyjny W wiosennej edycji 2021 Wielkiego Read More
 • Dzień Kobiet +

  Dzień Kobiet Z okazji Dnia Kobiet spełnienia Read More
 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • 1

Doradztwo zawodowe

 • Szkolny Ośrodek Kariery +

  Szkolny Ośrodek Kariery Działalność SzOK dedykowana jest zarówno do zrekrutowanych uczestników i uczestniczek projektu jak i do ogółu uczniów ZS nr 3 w Read More
 • Doradztwo zawodowe +

  Doradztwo zawodowe W październiku mają miejsce zajęcia z doradztwa zawodowego : projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Read More
 • 1

Zamówienia publiczne 2020-2021- informacje

 • Protokoł z analizy ofert - Zakup i dostawa urządzenia i narzędzi do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielnikuul. A. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik Read More
 • Zakup i dostawa specjalistycznego aparatu słuchowego dla ucznia Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania propozycji ofert Read More
 • Zakup i dostawa urządzenia i narzędzi do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania propozycji ofert Read More
 • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania pn.: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Chmielnik, dnia 25.01.2021 r. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania Read More
 • Protokół z analizy ofert na zadanie Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik dn. Read More
 • 1

Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego

 • Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego +

  Nazwa Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Read More
 • 1

REGULAMIN  PRACY  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ  POWIATOWEGO  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W  CHMIELNIKU

OD  1  WRZEŚNIA  2020 ROKU

              Regulamin opracowano na podstawie zmienionych aktów prawnych, tj.: rozporządzenia MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenia MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 26 czerwca 2020 roku, poz. 1110 wraz z późniejszymi zmianami)  oraz zgodnie z  opracowanymi przez MEN wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytycznymi dla szkół  i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Regulamin określa szczegółowo formy pracy biblioteki szkolnej – zwanej dalej „biblioteką” - Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w ramach rygoru sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID – 19.

 1. Biblioteka udostępnia zbiory (książki) w formie wypożyczeń, a także przyjmuje zwroty zbiorów.
 2. Biblioteka umożliwia korzystanie z jej pomieszczeń (wypożyczalnia i czytelnia) codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.45.
 3. Przed wejściem do biblioteki oraz w jej pomieszczeniu obowiązuje zasada dystansu sanitarnego: 1,5 m odległości pomiędzy osobami.
 4. W bibliotece jednocześnie może przebywać maksymalnie sześć osób.
 5. Zbiory (książki oraz czasopisma) podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 6. Zwrot i wypożyczanie książek/zbiorów odbywają się w wydzielonej strefie biblioteki, tj. wypożyczalni.
 7. Książki/zbiory wypożyczone do domu i oddawane do wypożyczalni powinny być umieszczane w ściśle określonym miejscu biblioteki szkolnej; przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres do 2 dni – 48 godzin, przechodząc kwarantannę i dopiero po tym czasie mogą być ponownie udostępniane; egzemplarzy (książek) zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi.
 8. Z usług biblioteki mogą korzystać wyłącznie czytelnicy zabezpieczeni zgodnie z zasadami określonymi przez inspekcję sanitarną oraz po zdezynfekowaniu rąk.
 9. Lada biblioteczna jest regularnie dezynfekowana, a pomieszczenie biblioteki wietrzone co 90 minut – w ramach przerw technicznych; nauczyciel bibliotekarz rozpoczyna pracę o 7.45, przygotowując bibliotekę do pracy (wietrzenie, dezynfekcja powierzchni i sprzętów, selekcja książek w kwarantannie).
 10. Czytelnicy, poza książkami/ zbiorami do zwrotu, nie mogą wnosić  do biblioteki zbędnych rzeczy ani przedmiotów.
 11. Czytelnicy i użytkownicy mogą poruszać się jedynie po wyznaczonych strefach biblioteki i za zgodą nauczyciela bibliotekarza, bez możliwości wolnego dostępu do księgozbioru oraz możliwości przebywania  w Szkolnym Centrum Informacyjnym (przy stanowiskach komputerowych).
Facebook