Książka miesiąca

Ogłoszenia

 • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej +

  Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w sekretariacie szkoły są Read More
 • Nauczanie zdalne od 19-10-2020r-Informacje dla uczniów i ich rodziców +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. Read More
 • Ogłoszenia +

  Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, Read More
 • Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. +

  Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. Dyrekcja PZS w Chmielniku informuje, że odbiór świadectw promocyjnych Read More
 • Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się Read More
 • 1
 • 2

Aktualności Biblioteki

 • Podziękowanie +

  Nasza szkoła otrzymała wyjątkowy upominek - pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" J. Słowackiego, a także podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Read More
 • Noc Bibliotek 2020 +

  „Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć”. William Wordsworth NOC BIBLIOTEK 2020 Czy w dobie pandemii i niepewności jutra Read More
 • JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020 +

  JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020     Read More
 • Narodowe Czytanie 2020 +

  Narodowe Czytanie 2020 „Już przeszłość zamknięta W grobach... Ja sama panią tajemnicy”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Read More
 • Książka miesiąca - wrzesień 2020 +

 • 1
 • 2

AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • WYNIKIXII SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO "MISTRZ RACHUNKÓW" +

  12 października 2020 roku odbył Read More
 • Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego +

  Drodzy rodzice, Nasza szkoła aktywnie Read More
 • Ogłoszenie o spotkaniu dla klas pierwszych +

 • LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I +

 • 1

Doradztwo zawodowe

 • Szkolny Ośrodek Kariery +

  Szkolny Ośrodek Kariery Działalność SzOK dedykowana jest zarówno do zrekrutowanych uczestników i uczestniczek projektu jak i do ogółu uczniów ZS nr 3 w Read More
 • Doradztwo zawodowe +

  Doradztwo zawodowe W październiku mają miejsce zajęcia z doradztwa zawodowego : projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Read More
 • 1

Zamówienia publiczne 2020-2021- informacje

 • ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania pn.: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Chmielnik, dnia 25.01.2021 r. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO na realizację zadania Read More
 • Protokół z analizy ofert na zadanie Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik dn. Read More
 • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik, dn. Read More
 • Wykonanie usługi pelegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. +

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: Read More
 • Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na Read More
 • 1

Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego

 • Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego +

  Nazwa Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Read More
 • 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją.        

             Przedmiotem zamówienia jest  usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym
i mieszkaniowym
;

 Podstawę wyceny stanowią materiały przekazane przez inwestora w tym oraz wizja lokalna:

- audyty energetyczne;

- Regulamin konkursu;

- obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i ochrony środowiska z ustawami odrębnymi;

 Zakres robót objętych niniejszym opracowaniem stanowi jedynie orientacyjny zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. termomodernizacji dla niżej wymienionych obiektów. Wszelkie mapy do celów projektowych, uzgodnienia, zgłoszenia itp.  należy wycenić zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja musi spełniać wymagania ustawy Prawo Budowlane wraz z ustawami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i być wykonana przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia budowlane do projektowania wraz  z zespołem sprawdzającym.
Inwestor nie posiada dokumentacji techniczno-budowlanej dla obiektów będących przedmiotem umowy.

Zamawiający oczekuje każdorazowo dla wszystkich obiektów wykonania projektu budowlanego we wszystkich występujących branżach zawierającego:

 • inwentaryzacja obiektu;
 • projekt budowlany (zagospodarowania działki, architektoniczno-budowlany, techniczny wielobranżowy)
 • mapy, wnioski o war. zabudowy, opinie pozwolenia, uzgodnienia i inne dok. wymagane obowiązującymi przepisami;
 • pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Każdorazowo protokół zdawczo-odbiorczy zawierać ma oświadczenie Wykonawcy, że przekazane dla Zamawiającego opracowanie wykonane zostało zgodnie z treścią umowy, uzgodnieniami z Zamawiającym, oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i przepisami odrębnymi oraz, że jest kompletna do realizacji zamierzonego zakresu robót.

W ramach dokumentacji Zamawiający oczekuje ujęcia co najmniej następujących robót:

 1. Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku
 2. Furmańska 1, 26-020 Chmielnik:
 3. Instalacja gazowa zewnętrzna (od licznika po terenie obiektu):
 • rozbiórka nawierzchni wraz z podjazdem dla niepełnosprwanych;
 • roboty ziemne;
 • ułożenie instalacji w gruncie;
 • odtworzenie nawierzchni;
 1. Modernizacja kotłowni:
 • podział pom. kotłowni na kotłownię węglową, która nie podlega dotacji (zasila sieć cieplną innych obiektów) i gazową kwalifikowaną dla modernizowanego budynku;
 • podział wyposażenia kotłowni z likwidacją jednego kotła węglowego;
 • dostosowanie pom kotłowni do funkcji kotłowni gazowej;
 • montaż kotłów gazowych (działanie kaskadowe);
 • budowa komina spalinowego i nawiewu
 1. Modernizacja instalacji c.o.
 • wymiana nagrzewnic z dostosowaniem do nowego źródła ogrzewania i nowych parametrów przegród;
 • wymiana instalacji co z dostosowaniem do nowego źródła ogrzewania i nowych parametrów przegród;
 • demontaż i montaż zabudów pionów i elementów c.o.;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin i zabudów;
 1. Modernizacja instalacji cwu:
 • dostawa i montaż 3 pomp ciepła z zasobnikami;
 • dostosowanie instalacji wody zimnej i wymianę instalacji cwu;
 • instalacja zasilająca pompy ciepła;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin;
 1. Termomodernizacja ścian
 • rozbiórka opasek szer 1m
 • demontaż istniejących okładzin
 • przygotowanie podłoża
 • docieplenie z wyprawą i okładzinami;
 • wykonanie instalacji odgromowej wraz z otokiem;
 • odtworzenie opasek wejść, podjazdów itp.;
 • odtworzenie istniejących elementów instalacji oraz tablic informacyjnych;
 • rusztowania
 1. f) Termomodernizacja stropodachu
 • demontaż starego styropianu
 • remont komina spalinowego;
 • wymiana wywietrzników
 • docieplenie i pokrycie połaci;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 1. g) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z bramami;
 • demontaż istniejącej stolarki;
 • montaż nowej stolarki;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin w obrębie glifów oraz zamurowań i rozkuć;
 • wymiana nadproży w uzasadnionych przypadkach
 1. h) Wymiana oświetlenia
 • demontaż istniejących opraw wraz z osprzętem;
 • montaż nowych opraw ledowych wraz z osprzętem;
 • montaż przewodów;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin w obrębie bruzd, zamurowań i rozkuć;
 • pomiary i dokumentacja powykonawcza;
 1. i) Instalacja PV
 • montaż kompletnego systemu zgodnie z zakładaną mocą;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin, zamurowań i rozkuć;
 • pozyskanie wymaganych mocy przyłączeniowych itp.;
 1. j) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i pozostałości z budowy;

 

 1. Poradnia Psyhologiczno-Pedagogiczna + Filia Schroniska w Bodzentynie
 2. Wolności 1A, 26-010 Bodzentyn
 3. Wentylacja z odzyskiem ciepła:
 • dostawa i montaż systemu wentylacji z rekuperacją z dostosowaniem do istniejących pomieszczeń (kanały, czerpnie, wyrzutnie rekuperator itp);
 • roboty budowlane związane z montażem instalacji w tym: przekucia rozkucia, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin i zabudów;
 • zabudowa istniejącej instalacji grawitacyjnej;
 1. Modernizacja instalacji grzewczej – gruntowe pompy ciepła:
 • rozdzielenie systemów ogrzewania dla wspólnoty mieszkaniowej i obiektu Starostwa;
 • wykonanie odwiertów i montaż sond oraz studni rozdzielczych;
 • dostosowanie pom piwnicy do funkcji kotłowni (wyprawy malarskie i tynkarskie, posadzki, okładziny, schody, itp.;
 • montaż pomp ciepła wraz z automatyką;
 1. Modernizacja instalacji c.o.
 • wymiana instalacji co z dostosowaniem do nowego źródła ogrzewania i nowych parametrów przegród;
 • demontaż i montaż zabudów pionów i elementów c.o.;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin i zabudów;
 1. Modernizacja instalacji cwu:
 • dostosowanie instalacji wody zimnej i wymianę instalacji cwu do nowego źródła ciepła;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin;
 1. e) Wymiana oświetlenia
 • demontaż istniejących opraw wraz z osprzętem;
 • montaż nowych opraw ledowych wraz z osprzętem;
 • montaż przewodów;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin w obrębie bruzd, zamurowań i rozkuć;
 • pomiary i dokumentacja powykonawcza;
 1. f) Instalacja PV
 • montaż kompletnego systemu zgodnie z zakładaną mocą;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin, zamurowań i rozkuć;
 • pozyskanie wymaganych mocy przyłączeniowych itp.;
 1. g) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i pozostałości z budowy;

 

 1. Filia Schroniska Powiatowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Słupi
 2. Świętokrzyska 61, 26-006 Nowa Słupia
 3. a) Modernizacja kotłowni:
 • wymiana kotła co na opalany peletem;
 • wymiana wyposażenia kotłowni;
 • dostosowanie pom kotłowni do nowej funkcji;
 • dostosowanie komina i nawiewu;
 • dostosowanie pom. piwnicy do potrzeb składowania opału;
 1. b) Modernizacja instalacji c.o.
 • wymiana instalacji co z dostosowaniem do nowego źródła ogrzewania i nowych parametrów przegród;
 • demontaż i montaż zabudów pionów i elementów c.o.;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin i zabudów;
 1. c) Modernizacja instalacji cwu:
 • dostawa i montaż 4 pomp ciepła z zasobnikami;
 • dostosowanie instalacji wody zimnej i wymianę instalacji cwu;
 • instalacja zasilająca pompy ciepła;
 • roboty budowlane związane z modernizacją instalacji w tym: przekucia rozkucia, wymianę armatury, uzupełnienia wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin;
 1. d) Termomodernizacja ścian
 • rozbiórka okładzin drewnianych;
 • demontaż istniejących zadaszeń i ich ponowny montaż po wykonaniu docieplenia;
 • docieplenie wełną mineralną i paroizolacją wraz z ponownym odeskowaniem ścian (uwzględnić nowe deski i impregnację elewacji) oraz parapety;
 • wykonanie instalacji odgromowej;
 • dostosowanie orynnowania do nowej elewacji;
 • odtworzenie istniejących elementów instalacji oraz tablic informacyjnych;
 • rusztowania
 1. e) Termomodernizacja stropu poddasza
 • docieplenie stropu poddasza z paroizolacją;
 • wykonanie podestu pod wyłaz dachowy;
 1. f) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • demontaż istniejącej stolarki;
 • montaż nowej stolarki;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin w obrębie glifów oraz zamurowań i rozkuć;
 1. g) Wymiana oświetlenia
 • demontaż istniejących opraw wraz z osprzętem;
 • montaż nowych opraw ledowych wraz z osprzętem;
 • montaż przewodów;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin w obrębie bruzd, zamurowań i rozkuć;
 • pomiary i dokumentacja powykonawcza;
 1. h) Instalacja PV
 • montaż kompletnego systemu zgodnie z zakładaną mocą;
 • uzupełnienia wypraw tynkarskich, malarskich i okładzin, zamurowań i rozkuć;
 • pozyskanie wymaganych mocy przyłączeniowych itp.;
 1. i) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek i pozostałości z budowy;

 

W ramach kosztów pośrednich Wykonawca jest zobowiązany m.in. do:

 • Wykonania dokumentacji przetargowej do ogłoszenia postępowania przetargowego:

Projekt budowlany, wielobranżowy - 5 egz.;

Kosztorys inwestorski (wraz z koniecznymi aktualizacjami) – 2 egz.;

Przedmiar robót wielobranżowe – 2 egz.;

STWiOR wielobranżowe – 2 egz.;

Opracowanie harmonogramu robót – 1 egz.;

Dysk USB z wersją elektroniczną dokumentacji – 1 egz.

 

Dokumentację należy przekazać Zamawiającemu nie później niż:

Etap I: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 12.04.2021r.

            w zakresie niezbędnym do złożenia do wniosku i organów administracyjnych w celu

            pozyskania niezbędnych decyzji i uzgodnień w zakresie rzeczowym zgodnym z w/w

           oczekiwaniami Zamawiającego i określonym obowiązującymi przepisami dla tego

           zakresu, w tym:

 • inwentaryzacja wraz z koncepcją wielobranżową do dnia 01.03.2021r.
 • Projekt, Kosztorysy, przedmiary, STWiORB, harmonogram do weryfikacji przez Zamawiającego do dnia 29.03.2021r.
 • ostateczna dokumentacja do wniosku do dnia 12.04.2021r.

Etap II: uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych do dnia 02.11.2021r.

 • uzyskanie skutecznych zgłoszeń do dnia 28.06.2021r.
 • uzyskanie niezbędnych pozwoleń do dnia 02.11.2021r.

Etap III: nadzór autorski nad realizacją zadania (nie później niż do dnia 31.12.2023r.)

 

W ramach opracowanej dokumentacji należy uwzględnić wszystkie roboty kwalifikowane
i niekwalifikowane konieczne do pozyskania realizacji w/w zakresu robót wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi i zanikającymi niezbędnymi do bezpiecznego użytkowania obiektów po zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z ich funkcją.

Kosztorysy oraz przedmiary muszą zostać sporządzone w sposób czytelny, pozwalający na weryfikację obmiaru z dokumentacją projektową. Nie dopuszcza się obmiarów scalonych. Kosztorysy i przedmiary należy sporządzić z podziałem na roboty kwalifikowane
i niekwalifikowane, zgodnie z regulaminem konkursu. W przypadku wezwania do uzupełniania jakiejkolwiek części dokumentacji Wykonawca dokona uzupełnień bezzwłocznie w terminach określonych w wezwaniu z uwagi na możliwość utraty dotacji przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres i forma kosztorysu zgodnie z wymaganiami Regulaminu wniosku.

 

W ramach dokumentacji projektowej należy ująć wykonanie oceny technicznej wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, stanu nadproży i przegród oraz dachów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia robót termomodernizacyjnych, przebić przez przegrody, montażu paneli fotowoltaicznych z konstrukcją wsporczą.

 

Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robót muszą zawierać szczegółowy opis i technologię wszystkich wskazanych w projekcie asortymentów robót z podziałem na branże.

 

Z chwilą przekazania każdego elementu dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej Utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim (DZ.U. 2017 poz. 880 ze zm.), z chwilą przekazania tego Utworu, w ramach Wynagrodzenia, Wykonawca (wraz z podwykonawcami i wszystkimi opracowującymi)przenosi prawa majątkowe do utworu, w pełnym zakresie i na cały czas trwania majątkowej ochrony prawnej tych praw na Zamawiającego, który może korzystać z nich na wszystkich polach ekspozycji znanych Stronom w dniu zawarcia Umowy o wykonania dokumentacji. Wynagrodzenie za Utwór obejmuje korzystanie z Utworu na wszystkich polach

Dokumentacja do opracowania zadania znajduje się w zakładce Termomodernizacja

Facebook