Biblioteka

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

W OKRESIE OD 30 PAŹDZIERNIKA DO 7 LISTOPADA 2019R.
ODBĘDZIE SIĘ REKRUTACJA  OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W PROJEKCIE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJĄ ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO”

REALIZOWANEGO  PRZEZ POWIAT KIELECKI W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie można pobrać ze Strony internetowej Powiatu Kieleckiego: www.powiat.kielce.pl  lub w sekretariacie Szkoły/MOW w Podzamczu .   

Wypełnione Formularze należy złożyć w Sekretariacie Szkoły/ MOW w Podzamczu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

Uczniowie:  

 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach;
 • klasy II, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Powiatowym Zespole Szkół
  w Chmielniku;
 • klasy II, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • II i III, kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik ekonomista w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy III, kształcący się w zawodzie technik budownictwa w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • Branżowej Szkoły I Stopnia, kształcący się w zawodzie kucharz w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

 

Nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki, tj.:

 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach;
 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku,
 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie;
 • nauczyciele z Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa i udzielania wsparcia w ramach projektu określone zostały w:

 1. Regulaminie uczestnictwa i udzielania wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” oraz
 2. Regulaminie uczestnictwa i udzielania wsparcia dla uczniów/uczennic/wychowanków w ramach projektu
  „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

 Dokumenty do pobrania w zakładce PROJEKTY w PZS

Regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.powiat.kielce.pl

Facebook

Aktualności Biblioteki

 • 1
 • 2