Biblioteka

Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Branżowej I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych
Odbywają raz w tygodniu zajęcia praktyczne w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Kielcach.
Praktyki odbywają się w ramach diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych.
Celem jest podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego, nabycie umiejętności przydatnych
na rynku pracy, uskutecznienie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Oraz przygotowanie absolwentów do podjęcia zatrudnienia.

Opracowanie:

mgr inż. Monika Brożyna

Facebook

Aktualności Biblioteki

  • 1
  • 2