Biblioteka
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

 w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2018/2019

 

LP.

        TERMIN

               RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

19.12.2018r (środa)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach semestralnych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

2.

20.12.2018r. (czwartek)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

3.

8.01.2019r. (wtorek)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

4.

9.01.2019r. (środa)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

5.

10.01.2019r. (czwartek)
 godz. 14.00

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych.

6.

10 stycznia 2019r. (czwartek)
godz. 15.00

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

 

7.

31.01.2019r. (czwartek)
godz. 15.00

Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019.

8.

01.02.2019r (piątek)
godz. 15.30

Wywiadówka ogólnoszkolna za I półrocze.

 

Link do dokumentu: Harmonogram klasyfikacji

Facebook

Aktualności Biblioteki

 • 1
 • 2