Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości

 

3 i 4 października 2018 r. z inicjatywy Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Centrum Targowym Kielce odbył się Ogólnopolski Kongres Edukacji Przyszłości. Współorganizatorami wydarzenia byli: Targi Kielce i Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, natomiast patronaty honorowe roztoczyli:

  • Minister Edukacji Narodowej – p. Anna Zalewska,
  • Wojewoda Świętokrzyski – p. Agata Wojtyszek,
  • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – p. Adama Jarubas,
  • Prezydent Miasta Kielce – p. Wojciech Lubawski.

Celem przedsięwzięcia była promocja innowacyjności i kreatywności w szkołach/placówkach oświatowych oraz podnoszenie rangi wyborów edukacyjno‐zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego.

Kongres obejmował dwa spójnie powiązane wydarzenia, na które składały się nurty tematyczne:

  • Kreatywnie i innowacyjnie w edukacji

oraz

  • Atelier Przyszłości – Doradztwo Edukacyjno‐

W tym ważnym wydarzeniu edukacyjnym wzięli udział dyrektorzy Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku: p. Sławomir Wójcik i p. Robert Zawierucha oraz nauczyciel języka polskiego i szkolny doradca zawodowy p. Beata Zaród.

 

Maria Banaś klasa 4tż