Biblioteka
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania propozycji ofert na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej „książkami”, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

Szczegóły w załącznikach:

                      

Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy Wzór umowy

 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

 

 

Facebook

Aktualności Biblioteki

 • 1
 • 2