AKTUALNOŚCI

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021”.

 Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe  

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Oświadczenie - do pobrania

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Wzór umowy do pobrania

 Wszystkie załączniki w zakładce:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ Dokumenty szkolne - przetargi i zamówienia publiczne 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego  Zespołu Szkół w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01 września 2020 roku.

  1. Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.
  2. Godzina 1000- spotkania z wychowawcami klas
    w salach lekcyjnych.

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje,
że  wniosek złożony przez nas  do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ p.t. „Innowacyjna praktyka zawodowa dobrym startem w dorosłość” został wysoko oceniony w ramach  Konkursu wniosków 2020 ,,Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER (na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia) uzyskał 42 lokatę na 1035 złożonych wniosków. Jest on wynikiem nawiązanej współpracy ze Styryjska Izbą Gospodarczą.

          Uczestnikami projektu będzie  grupa 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. W latach 2021 oraz 2022 uczniowie będą odbywać  czterotygodniowe staże
w Austrii (w rejonie  Styrii) w czołowych firmach regionu, w dwóch 20-osobowych grupach. Projekt pozwoli im  zdobyć wiele cennych doświadczeń zawodowych, poznać europejskie standardy pracy oraz walory turystyczne Styrii. Innowacyjny program stażu jest zgodny z podstawą programową kształcenia zawodowego oraz uwzględnia regionalne i krajowe potrzeby edukacyjne. Stanowi również istotny element rozwoju kształcenia dualnego przy współpracy z zagranicznymi partnerami.

Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, będą uczestniczyć w zajęciach przygotowawczych. Będą one  polegać na przygotowaniu językowym (zajęcia z języka niemieckiego zawodowego),  przygotowaniu kulturowym  (zapoznanie się z kulturą, obyczajami, historią i atrakcjami turystycznymi Austrii). Ponadto stażyści otrzymają dodatkowe  materiały dydaktyczne oraz kieszonkowe.

 

Informujemy również, że w latach 2021 oraz 2022 przy współpracy z firmą Sistema Turismo 40 uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku będzie uczestniczyć w podobnym projekcie w Riminii we Włoszech, który z uwagi na sytuację epidemiczną został przedłożony o kolejny rok. W ramach kształcenia dualnego uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I stopnia  będą również realizować część zajęć w kształceniu praktycznym w czołowych firmach Powiatu Kieleckiego. 

 

 

 

Wyniki VI edycji Olimpiady Ogólnopolskiej z „Mitologii greckiej i rzymskiej” i „Mitologii skandynawskiej”

 

W tegorocznej Olimpiadzie Ogólnopolskiej z „Mitologii greckiej i rzymskiej”, opracowanej przez firmę edukacyjną „Olimp School”, wzięło udział 844 uczniów z całej Polski. Wśród nich znaleźli się uczniowie naszej szkoły (klasa 3a):

Daria Wójcik – miejsce 27.

Michał Michalski – miejsce 39.

Marcelina Pabian  - miejsce 41.

Równie wysokie miejsce uzyskała Alicja Gajda – uczennica klasy 3a, która w VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z „Mitologii skandynawskiej” zajęła miejsce 21. (na 174 wszystkich uczestników olimpiady).

 

Gratulacje!!!

IV edycję Olimpiady Ogólopolskiej z „Mitologii greckiej i rzymskiej” i „Mitologii skandynawskiej” w Powiatowym Zespole Szkół zorganizowała i przeprowadziła : Maria Świerzewska.

 

Opracowanie: Maria Świerzewska

Facebook