AKTUALNOŚCI

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021”.

 Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie ofertowe  

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Formularz ofertowy - do pobrania

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Oświadczenie - do pobrania

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Wzór umowy do pobrania

 Wszystkie załączniki w zakładce:

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ Dokumenty szkolne - przetargi i zamówienia publiczne 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego  Zespołu Szkół w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

Facebook