AKTUALNOŚCI

W dniu 14 stycznia 2020 r. odbyły się  warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których celem była promocja współpracy i projektów wymiany młodzieży, na terenie województwa świętokrzyskiego.  Konferencja odbyła się we współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty.

Konferencja odbyła się w sali Okrąglak Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Programem wydarzenia było przedstawienie przez dwóch nauczycieli naszej szkoły- p. Marleny Bizewskiej i p. Danuty Stanek naszych działań w formie prezentacji dobrych, wieloletnich praktyk projektowych.

Międzynarodowa wymiana młodzieży odgrywa ważną rolę edukacyjną. Uczestnicy projektów wymiany międzynarodowej mają bez wątpienia możliwość rozwijania kompetencji miękkich t.j. podniesienia kompetencji językowych, wzmacniania umiejętności interpersonalnych, w czasie zagranicznych wyjazdów odnajdowania się w nowych sytuacjach oraz efektywnej pracy w zespołach.  Konferencja oferowała uczestnikom zdobycie wiedzy na temat projektów dla szkół poprzez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Była to także możliwość dowiedzenia się o uczestnictwie w giełdzie partnerów do projektów online, zorganizowanej przez PNWM, a także o uzyskaniu wsparcia finansowego oraz merytorycznego.

Przykłady dobrych praktyk prezentowały również nauczycielki ze Starachowic.

Artykuł do przeczytania na poniższym Linku:

https://kuratorium.kielce.pl/40978/podsumowanie-konferencji-warsztatowej-trzy-kroki-do-wymiany-jak-zorganizowac-polsko-niemiecki-projekt-wymiany-uczniow-we-wspoldzialaniu-z-polsko-niemiecka-wspolpraca-mlodzi/#prettyPhoto  

Opracowanie:

Danuta Stanek 

Facebook