Karolina Miszczyk laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Multitest’2019”!!!

 

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Multitest’2019” – rozstrzygnięty! Wśród grona laureatów znalazła się Karolina Miszczyk (uczennica klasy 2ab), która zajęła miejsce 8. Karolina uzyskała 180 punktów (maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów to: 194).

Gratulujemy!!!

Laureatka konkursu: Karolina Miszczyk i wicedyrektor Robert Zawierucha

W Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym wzięło udział 2176 uczniów (w tym na poziomie liceum 144). Marcelina Pabian, Aleksandra Cecot, Alicja Gajda, Oliwia Borek i Klaudia Niepsuj (klasa 3a) oraz Karolina Miszczyk (klasa 2ab ) – „nasze” uczennice przez 60 minut rozwiązywały test  zawierający 26 pytań sprawdzających  umiejętność czytania ze zrozumieniem, znajomość historii i teorii literatury, wiadomości z zakresu nauki o języku  oraz zasad gramatyki i ortografii.

Uczestniczki konkursu

Efektem ich zmagań jest bardzo wysokie miejsce uzyskane w rankingu ogólnopolskim. Z rąk wicedyrektora Roberta Zawieruchy dyplomy uznania otrzymały:

Marcelina Pabian – miejsce: 20

Aleksandra Cecot i Alicja Gajda – miejsce: 21

Oliwia Borek – miejsce: 24

 

Klaudia Niepsuj – miejsce: 26

Ponadprogramowy Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Multitest’2019”, w oparciu o materiały przygotowane przez Centrum Edukacji Szkolnej, w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku zorganizowała i przeprowadziła Maria Świerzewska.

 

Opracowanie: Maria Świerzewska