AKTUALNOŚCI

 

25 września 2019r w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbyła się prelekcja na temat zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Wzięło w niej udział 24 uczniów i 2 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku.
Uczniowie zostali zapoznani z aktualną Piramidą Zdrowego Żywienia.Poznali również zasady racjonalnego żywienia. Spotkanie zakończyło się zdrowym poczęstunkiem przygotowanym przez uczennice Technikum żywienia i usług gastronomicznych. Prelekcję poprowadziła nauczyciel Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku pani Joanna Juszczak

Facebook