AKTUALNOŚCI

"Lepiej zapobiegać niż karać" - spotkanie z policjantem

           

Uczniowie pierwszych klas technikum i szkoły branżowej  z zainteresowaniem wysłuchali  pogadanki przygotowanej przez dzielnicowego miasta Chmielnik mł. asp. Mariusza Pawłowskiego. Celem spotkania było zapoznanie  młodzieży z ich prawami i obowiązkami. Młodzi ludzie popełniają czyny karalne nie mając świadomości, że zdarzenie, w którym biorą udział są niezgodne z prawem. Dlatego podnoszenie świadomości prawnej jest niezwykle ważne zarówno dla społeczności lokalnej jak  i ogólnego poczucia bezpieczeństwa. Młodzi ludzie, dzięki lepszej znajomości prawa mogą w przyszłości uniknąć wielu kłopotów. Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z odpowiedzialnością cywilną i karną, jaką mogą ponieść nieletni za swoje czyny,  oraz wszelkiego rodzaju zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedzialnego zachowania. Ważną kwestią była również profilaktyka uzależnień, szkodliwości społecznej i handlu ludźmi. Policjant wyjaśnili  co to są dopalacze, dlaczego są szkodliwe dla człowieka i jakie konsekwencje prawne mogą być w związku z posiadaniem przez młodego człowieka środków psychotropowych. Omówił  status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego i co z tego wynika w sytuacjach szkolnych, zwłaszcza w sytuacji gdy  nauczyciel został poszkodowany i kiedy zachodzi ściganie sprawcy z urzędu. Przybliżył Ustawę o zachowaniu w trzeźwości, wyjaśnił co znaczy "miejsce publiczne" i "demoralizacja". Podał liczne przykłady "wykroczeń" powodowane przez nieletnich oraz omówił  zjawisko  używania   e-papierosów  podkreślając, że w szkole nie ma przyzwolenia w tej kwestii.   Wyjaśnił  regulacje w Kodeksie Karnym "przemocy fizycznej", "nękania" i "stalkingu".

   

Poruszane tematy cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły pytania kierowane do Policjanta. Zajęcia profilaktyczne w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów. Mamy nadzieję że pozytywnie wpłyną na ich zachowanie w szkole i poza nią.

Facebook