AKTUALNOŚCI

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2019/2020”.

 Szczegóły w załącznikach:

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

 

Z poważaniem

Dyrektor Powiatowego  Zespołu Szkół w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

Dokumenty do pobrania w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE / Zamówienia rok szkolny 2019/2020

Facebook