Szkoła

Ogłoszenia

 • Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej +

  Informacja dla absolwentów KKZ RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej. Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że w sekretariacie szkoły są Read More
 • Nauczanie zdalne od 19-10-2020r-Informacje dla uczniów i ich rodziców +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. Read More
 • Ogłoszenia +

  Godzina 900- spotkanie dyrekcji i wychowawców klas z uczniami klas pierwszych na hali sportowej.Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, Read More
 • Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. +

  Zarządzenie dyrektora PZS w Chmielniku nr 9.2020 z dnia 22.06.2020 r. Dyrekcja PZS w Chmielniku informuje, że odbiór świadectw promocyjnych Read More
 • Ogłoszenie dla słuchaczy KKZ +

  Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się Read More
 • 1
 • 2

Aktualności Biblioteki

 • Podziękowanie +

  Nasza szkoła otrzymała wyjątkowy upominek - pamiątkowy egzemplarz "Balladyny" J. Słowackiego, a także podziękowanie od Pary Prezydenckiej za udział w tegorocznym Read More
 • Noc Bibliotek 2020 +

  „Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć”. William Wordsworth NOC BIBLIOTEK 2020 Czy w dobie pandemii i niepewności jutra Read More
 • JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020 +

  JUŻ WKRÓTCE W SZKOLNEJ BIBLIOTECE – NOC BIBLIOTEK 2020     Read More
 • Narodowe Czytanie 2020 +

  Narodowe Czytanie 2020 „Już przeszłość zamknięta W grobach... Ja sama panią tajemnicy”. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Read More
 • Książka miesiąca - wrzesień 2020 +

 • 1
 • 2

AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

 • Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego +

  Drodzy rodzice, Nasza szkoła aktywnie Read More
 • Ogłoszenie o spotkaniu dla klas pierwszych +

 • LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I +

 • Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 +

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH Read More
 • IV Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz I Kongresie Edukacji Przyszłości +

  IV Salon Technologii i Wyposażenia dla Edukacji oraz I Kongresie Edukacji Przyszłości POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ Z CHMIELNIKA Read More
 • 1

Doradztwo zawodowe

 • Szkolny Ośrodek Kariery +

  Szkolny Ośrodek Kariery Działalność SzOK dedykowana jest zarówno do zrekrutowanych uczestników i uczestniczek projektu jak i do ogółu uczniów ZS nr 3 w Read More
 • Doradztwo zawodowe +

  Doradztwo zawodowe W październiku mają miejsce zajęcia z doradztwa zawodowego : projekt „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Read More
 • 1

Zamówienia publiczne 2020-2021- informacje

 • INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OFERTACH do godz. 12.00 na realizację zadania pn: Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20 +

  Powiatowy Zespół Szkół w ChmielnikuA. Dygasińskiego 1126-020 Chmielnik Chmielnik, dn. Read More
 • Wykonanie usługi pelegajacej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej. +

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach materiałów do konkursu zamkniętego nr: Read More
 • Zakup i dostawa opału w sezonie grzewczym 2020/2021 +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na Read More
 • Dostawa komputerów przenośnych i rzutników do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na Read More
 • Dostawa komputerów przenośnych i interaktywnych monitorów dotykowych do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w ramach projektu Aktywna tablica +

  Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania ofert na Read More
 • 1

Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego

 • Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego +

  Nazwa Projekt „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” w ramach Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Read More
 • 1

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

W OKRESIE OD 30 PAŹDZIERNIKA DO 7 LISTOPADA 2019R.
ODBĘDZIE SIĘ REKRUTACJA  OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W PROJEKCIE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE GWARANCJĄ ROZWOJU POWIATU KIELECKIEGO”

REALIZOWANEGO  PRZEZ POWIAT KIELECKI W RAMACH RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie można pobrać ze Strony internetowej Powiatu Kieleckiego: www.powiat.kielce.pl  lub w sekretariacie Szkoły/MOW w Podzamczu .   

Wypełnione Formularze należy złożyć w Sekretariacie Szkoły/ MOW w Podzamczu.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:

Uczniowie:  

 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach;
 • klasy II, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w Powiatowym Zespole Szkół
  w Chmielniku;
 • klasy II, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik informatyk w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • II i III, kształcący się w zawodzie technik usług fryzjerskich w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie technik ekonomista w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy III, kształcący się w zawodzie technik budownictwa w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • klasy II i III, kształcący się w zawodzie kierowca mechanik w Powiatowym Zespole Szkół w Łopusznie;
 • Branżowej Szkoły I Stopnia, kształcący się w zawodzie kucharz w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu.

 

Nauczyciele, w tym nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu czterech szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Kielecki, tj.:

 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach;
 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku,
 • nauczyciele z Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie;
 • nauczyciele z Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu.

Szczegółowe zasady uczestnictwa i udzielania wsparcia w ramach projektu określone zostały w:

 1. Regulaminie uczestnictwa i udzielania wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego” oraz
 2. Regulaminie uczestnictwa i udzielania wsparcia dla uczniów/uczennic/wychowanków w ramach projektu
  „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju Powiatu Kieleckiego”.

 Dokumenty do pobrania w zakładce PROJEKTY w PZS

Regulaminy oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: www.powiat.kielce.pl

Facebook