AKTUALNOŚCI

Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki, które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na  konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia się szkoły do programów OSE Hero oraz  udział w akcji #CodeWeek2019,  W ramach akcji EU Code Week, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania- oddolnej inicjatywie promującej programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób,  w dniach. 5-20 października  prowadzono 3 akcje: lekcję z myślenia komputacyjnego - wyszukiwanie binarne i liniowe,  E-sport - lekcję tworzenia gier oraz lekcję z podstaw programowania w C++.

Dodatkowo każda szkoła mogła przysłać przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną „Smart szkoła”. Prace plastyczne lub grafiki komputerowe przygotowywały klasy 1a, 1Tip, 1 TIŻg oraz 3TI. Spośród przygotowanych prac opiekunowie wybrali prace konkursowe. Szkolnymi koordynatorami konkursu oraz odpowiedzialnymi za kwestie informatyczne w szkole byli:  dla technikum - p.Dariusz Strąk, a dla Liceum Ogólnokształcącego im. A. Dygasińskiego - p. Danuta Stanek. Motywacji do pracy dodawali p. dyrektorzy S. Wójcik i R. Zawierucha.

Podstawą do  przyznania nagrody była liczba punktów, które zdobyła szkoła zgłaszająca się do konkursu. Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych.

 
 
Więcej informacji:
Facebook