AKTUALNOŚCI

Podziękowania, życzenia, gratulacje, nagrody i kwiaty dla nauczycieli towarzyszyły powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, których gospodarzem był Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku.  Z tej okazji 11 października 2019 r. w Chmielnickim Centrum Kultury władze samorządowe powiatu kieleckiego oraz przedstawiciele kuratorium spotkali się z dyrektorami, nauczycielami oraz pracownikami administracji i obsługi szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych (powiatu kieleckiego).

W tym dniu z nauczycielami obecni byli: Mirosław Gębski– starosta kielecki, Tomasz Pleban – wicestarosta kielecki, Kazimierz Mądzik –Świętokrzyski Kurator Oświaty,Jacek Kuzia– Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach, członek Zarządu Powiatu w Kielcach – MariuszŚciana, radni powiatowi –Irena Gmyr i Zenon Janus, burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik – Paweł Wójcik, wiceprezes Międzygminnego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego – Janina Furmanek, Marek Zimnyze Związku Zawodowego „Solidarność”.

                Dyrektorom oraz nauczycielom przyznano odznaczenia państwowe, medale za długoletnią służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrody Starosty Kieleckiego.

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymały panie: Beata Zaród i Anna Zaworska-Królik – nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Nagrodę Świętokrzyskiego Kuratora Oświatyotrzymał: p.Sławomir Wójcik – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku, Nagrodę Starosty Kieleckiego: p.Robert Zawierucha– wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku oraz p. Anna Zaworska – nauczyciel w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku.

Całość wydarzenia uświetnił występ szkolnego zespołu „Meatro” oraz recital klezmerskiego zespołu „Chmielnikers”.

 

Facebook