Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Informacja o wyborze oferty –

„Zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki

w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.208 r.”.

 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku informuje, że do realizacji wybrano ofertę Biura Turystycznego „Busferie” Kielce, która spełnia wszystkie warunki naszego zapytania ofertowego na zorganizowanie wycieczki Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno – Troki w dniach od 30.05.2018 r. do 03.06.2018 r.”.

Cena oferowana : brutto 1.180,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt złotych) przy min. 30 uczestnikach.

Facebook