Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Chmielnik, dnia 23.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania wycieczki:
Białowieża – Augustów – Kowno – Wilno - Troki

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku prosi o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie wycieczki.

I.PRZEDMIOT OFERTY:

 1. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku
 2. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik
 3. Liczba uczestników dla wariantu co najmniej 25 osób, 30 osób,35 osób i 40 osób.
 4. Okres realizacji zamówienia: 5 dni - od 30 maja 2018r. do 03 czerwca 2018r.

Wyjazd z Chmielnika 30.05.2018r. w godzinach porannych, 

powrót do Chmielnika 03.06.2018r.  późnym wieczorem.

 1. Miejsca zwiedzania: Białowieża, Augustów, Kowno, Wilno, Troki
 2. Cena obejmować musi:
 3. przewóz uczestników 1 klimatyzowanym autokarem, zaopatrzonym w WC, video;

w czasie podróży zapewnione przerwy na posiłki,

 1. 4 noclegi w pokojach 2-osobowych z łazienkami w hotelach 3*,
 2. 4 śniadania w formie bufetu,
 3. 3 obiadokolacje z deserem oraz wodą,
 4. obiad ostatniego dnia
 5. uroczystą obiadokolację litewską w restauracji w Wilnie
 6. całodobową opiekę pilota-przewodnika,
 7. opłaty za wjazdy do miast, parkingi, autostrady,
 8. ubezpieczenie każdego uczestnika w zakresie NNW, pokrycie ewentualnych kosztów leczenia KL, ubezpieczenie autokaru, bagażu, zapewnienie wymaganych koncesji, zezwoleń, licencji związanych z przewozem osób, w tym pisemnych zaświadczeń o aktualnym stanie technicznym autokaru – z przekazaniem dla kierownika wycieczki,
 9. w przypadku awarii autokaru zapewnienie autokaru zastępczego na koszt wykonawcy,
 10. bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w Polsce (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, cerkiew Sobór Św. Trójcy w Hajnówce, cerkiew Św. Mikołaja, Pałac Branickich, rejs statkiem po jeziorach augustowskich), w Wilnie (Katedra Wileńska, Muzeum Mickiewicza, Uniwersytet Wileński) oraz w Trokach (Nawodny Zamek Trocki, rejs po jeziorku w Trokach),
 11. oferta nie może zawierać żadnych dodatkowych kosztów.
 12. Ofertę do zapytania należy dostarczyć osobiście lub listownie (data wpływu) do siedziby zamawiającego do dnia 04. 05. 2018 r. do godz. 1500.

III. Prosi się o podanie cen brutto na jedną osobę. Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się najniższą ceną całości zamówienia.

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

Facebook