Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Dokument do pobrania w zakładce Zamówienia publiczne/Zamówieniaa projekty

lub Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Chmielnik, dn. 30.03.2018 r.

Znak sprawy: ZSNr3/2/2018/RPO

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na realizację zadania

 

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11 

informuje, że dokonano wyboru oferty na zadania pn. „Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku w związku z realizacją projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk

Cena oferowana: 20114,19 zł brutto słownie (dwadzieścia tysięcy sto czternaście złotych 19/100).

W związku z powyższym informujemy, że firma BALT SYSTEM Karolina Bodnar, ul. Gronostajowa 4, 80-175 Gdańsk  została wybrana do realizacji zamówienia zgodnie zapisami w protokole Komisji.

Facebook