Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

 Dokumenty do pobrania w Zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/ZAMÓWIENIA PROJEKTY

lub pobierz bezpośrednio  Informacja o udzieleniu zamówienia cz. 1

 Informacja o udzieleniu zamówienia cz. 2

 Wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

 Zbiorcze zestawienie

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

Zbiorcze zestawienie ofert w postępowaniu o udzielanie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi,

których wartość nie przekracza 750 000 euro ( Usługi edukacyjne i szkoleniowe )

 Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

 

Numer

Części

 Nazwa kursu/szkolenia

 Nazwa Wykonawcy

 

Wartość brutto

w zł

 

Doświadczenie – ilość zrealizowanych usług

 

 

1.

 

 

Kurs - Operator wózków widłowych z wymiana butli gazowej

 

 

Oferta nr 4 – BEHAP-BUD s.c.

Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia

 

 

 

28140,00 zł

 

 

5

 

Oferta nr 5 – Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS;
 E. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.

ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

 

13 300,00 zł

 

7

 

Oferta nr 2 - Zakład doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku

ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik

 

24 475,00 zł

6

 

2.

 

Kurs - Operator koparki

 

 

 

Oferta nr 7 – Centrum Kształcenia Dorosłych ”LIBER”

ul. Warszawska 34/412, 25-312 Kielce

 

19 440,00 zł

8

 

Oferta nr 6 - Spectra Katarzyna Stępień Plac Floriański 1/309, 26-110 Skarżysko Kamienna

 

 

29 500,00 zł

 

5

 

Oferta nr 7 - Zakład doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku

ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik

 

25 600,00 zł

3

 

3

 

Kurs spawacza metodą MAG blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi

 

 

Oferta nr 1 – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec

 

3 460,00 zł

2

 

Oferta nr 3 – ZTSH TISBUD Jarosław Gargula

ul. Jana Pawła II 35, 33-300 Nowy Sącz

 

53 320,00 zł

24

 

Oferta nr 4 – BEHAP-BUD s.c.

Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Grunwaldzka 71/2 32-541 Trzebinia

 

 

 

39 150,00 zł

 

 

5

 

Oferta nr 5 – Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIS;
 E. Kądziołka; M. Ogonowska s. c.

ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 

30 000,00 zł

7

 

Oferta nr 7 - Zakład doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chmielniku

ul. Mielczarskiego 7, 26-020 Chmielnik

 

33 130,00 zł

5

 

 


Chmielnik, 19.03.2018 r.

Zamawiający

Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3 ul. Adolfa Dygasińskiego 11

26-020 Chmielnik

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i           

Ustawicznego

 1. Kościuszki 39

26-500 Szydłowiec

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 Wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”.

 

Zamawiający informuje, że cena złożonej przez Państwa oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budząca wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

Zaoferowana przez Państwa całkowita cena oferty jest niższa o 90% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług ustalonej przed wszczęciem postępowania.

 W związku z powyższym, działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Wyjaśnienia i dowody powinny dotyczyć w szczególności takich elementów jak:

 • oszczędność metody wykonania,
 • wybrane rozwiązania techniczne,
 • wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne wykonawcy,
 • koszty pracy (z zastrzeżeniem, iż ich wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
  – 5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Zamawiający wzywa do przedstawienia szczegółowej kalkulacji ceny ofertowej, uwzględniającej powyższe aspekty wraz z dowodami. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

 

Wyjaśnienia, w formie zgodnej z wyborem wykonawcy, tj. fax pod nr 41 354 28 94, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. proszę złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2018 roku do godz. 10.00. Wyjaśnienia złożone w formie innej niż pisemna proszę niezwłocznie potwierdzić na piśmie.

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.


Chmielnik, dnia 21 marca 2018 r.

 

 ZAMAWIAJĄCY:

 Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3,

 1. Adolfa Dygasińskiego 11,

26-020 Chmielnik                                                                                                                          

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Część I

             Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zmianami), informuje, że  w dniu
21 marca 2018 r. zawarł umowę na:

 • Część I Kurs – Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej

z Wykonawcą: Centrum Kształcenia Spawaczy – RADIIS E. Kądziołka, M. Ogonowska; s. c. ul. J. K. Chodkiewicza 31/201; 44-100 Gliwice

 


Chmielnik, dnia 21 marca 2018 r.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

 

Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3,

 1. Adolfa Dygasińskiego 11,

26-020 Chmielnik                                                                                                                          

 

 

Znak sprawy: ZSNr3/1/2018/RPO

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne – Część II

 

            Powiat Kielecki/ Zespół Szkół Nr 3, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu pn. Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zmianami), informuje, że  w dniu
21 marca 2018 r. zawarł umowę na:

 • Część II - Kurs operator koparki

z Wykonawcą: Centrum Kształcenia Dorosłych ”LIBER” ul. Warszawska 34/412,

25-312 Kielce

 

Facebook