Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku zaprasza do składania propozycji ofert na zadanie pn.Dostawa wyposażenia pracowni spawalniczej do Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku w związku z realizacji projektu „DOBRE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE SZANSĄ NA LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.5 – Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego; Poddziałanie 8.5.1 - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 

Szczegóły w załącznikach:

                            Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - pobierz

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik 1 Formularz ofertowy - pobierz

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

Załacznik 2 - Oświadczenie - pobierz

 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załacznik 3 - Wzór umowy - pobierz

Załączniki  wraz z ofertą do pobrania w zakładce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE/Zamówienia Projekty

 

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku

mgr Sławomir Wójcik

 

 

 

Facebook