Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Załącznik nr 8

Znak sprawy: ZSNr3/5/2017

 

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: – Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.

Powiatowy Zespół szkół w Chmielniku,  informuje, że dokonano wyboru oferty na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2017/2018” dla Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku

 najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE  „Magtrans

Edward Magdziak  Bohaterów Warszawy 116  28-100 Busko Zdrój

Cena oferowana: 682,65 zł/tonę brutto słownie ( sześćset osiemdziesiąt dwa złote 65/100  PLN/1 tonę).

 W związku z powyższym informujemy, że :

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO - SPEDYCYJNE

Magtrans

 Edward Magdziak

 1. Bohaterów Warszawy 116

28-100 Busko Zdrój

 

została wybrana do realizacji zadania zgodnie zapisami w umowie.

 

Facebook