Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

                                                                                                           Chmielnik, 18 września 2017 roku

 

 Informacja w  sprawie unieważnienia naboru na wolne stanowisko  głównego księgowego
w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

 

Informujemy, że nastąpiło unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku.

Uzasadnienie:

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół  w Chmielniku unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Nr 3 w Chmielniku ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 15 września 2017 roku oraz na  tablicy ogłoszeń z powodu  zbyt krótkiego terminu do składania ofert.

W związku z powyższym procedura niniejszego naboru została zakończona bez rozstrzygnięcia przez unieważnienie postępowania konkursowego.

Konkurs zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Osoba, która złożyła dokumenty aplikacyjne na w.w. stanowisko może je odebrać  osobiście
w terminie trzech miesięcy  od dnia unieważnienia naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty będą komisyjnie zniszczone.

 

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                              Powiatowego  Zespołu Szkół  w Chmielniku

                                                                                                              mgr  Sławomir Wójcik

 

 

Facebook