Czym jest samotność i człowieczeństwo? Czy nadzieja jest potrzebna w życiu?

Próby odpowiedzi na te pytania w swoich refleksyjnych pracach formułowali uczestnicy konkursu pn.„Smutek, żal, nadzieja… - jakie uczucia i refleksje towarzyszą dziś młodemu czytelnikowi opowiadania „Wieża” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego ?”,zorganizowanego przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. Konkurs był jednym z działań podjętych przez organizatorów w ramach obchodów Roku Gustawa Herlinga- Grudzińskiego.

W zmaganiach, które polegały na napisaniu eseju na wskazany powyżej temat, wziął udział Tymoteusz Nowak - uczeń I klasy technikum informatycznego.  Jego praca pt. Nadzieja na życie czy śmierć? zdobyła III miejsce.

Tymoteusz oraz towarzyszący mu koledzy: Jakub Adamczyk, Krzysztof Nowak, Mateusz Radwański, Krystian Widomski oraz Szymon Wroński, wysłuchali również ciekawego wykładu p. dr Ireny Furnal na temat życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

opiekun: Beata Zaród