Szkoła
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Harmonogram prac związanych z klasyfikacją uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego
i czwartych Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2018/2019

 

LP.

        TERMIN

               RODZAJ CZYNNOŚCI

1.

do 06.03.2019r (środa)

Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły).

2.

27.03.2019r. (środa)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych ocenach rocznych a wychowawcy klas o przewidywanych ocenach za zachowanie.

3.

28.03.2019r (czwartek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o  przewidywanych końcowych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

4.

29.03.2019r. (piątek)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

5.

10.04.2019r. (środa)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

6.

11.04.2019r. (czwartek)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

7.

12.04.2019r. (piątek)
 do godz. 14.30

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

8.

12.04.2019r. (piątek)
godz. 15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

Wyznaczenie terminu ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych

9.

15-17.04.2019r.

Termin przeprowadzenia ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych

10.

17.04.2019r. (środa)

 godz. 15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

11.

26.06.2019r. (środa)
godz. 10.00

Posiedzenie plenarne. Analiza pracy szkoły

za rok szkolny 2018/2019.

 

Harmonogram prac związanych z klasyfikacją roczną uczniów Liceum Ogólnokształcącego
i Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku w roku szkolnym 2018/2019

LP.

TERMIN

RODZAJ CZYNNOŚCI

1

do 06.03.2019r (środa)

Ogłoszenie harmonogramu klasyfikacji rocznej w formie zarządzenia dyrektora (publikacja na stronie internetowej szkoły)

2

29.05.2019r (środa)

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych a wychowawcy klas o przewidywanych rocznych ocenach za zachowanie.

3

30.05.2019r (czwartek)

Spotkanie wychowawców klas z rodzicami uczniów. Temat spotkania: Informacja o  przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

4

31.05.2019r (piątek)

Wychowawcy klas poinformują rodziców uczniów nieobecnych na spotkaniu w formie pisemnej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenach za zachowanie dla swoich wychowanków.

5

12.06.2019r (środa)

Uczniowie lub ich rodzice mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące przewidywanych ocen klasyfikacyjnych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a uwagi dotyczące przewidywanej oceny za zachowanie do wychowawcy klasowego.

6

13.06.2019r. (czwartek)

Ostateczny termin ustalenia ocen klasyfikacyjnych przez nauczycieli i ocen za zachowanie przez wychowawców klas.

7

14.06.2019r. (piątek)
do godz. 14.30

Składanie podań do dyrektora szkoły o wyznaczenie ewentualnych egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.

8

14.06.2019r. (piątek)
godz. 15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji.

9

17-19.06.2019r.

Termin przeprowadzenia ewentualnych egzaminów klasyfikacyjnych

10

19.06.2019r. (środa)
godz. 15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzenie wyników egzaminów klasyfikacyjnych.

11

26.06.2019r. (środa)
godz. 10.00

Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019.

 link do pobrania dokumentu: Harmonogram klasyfikacji klas maturalnych i klasyfikacji rocznej

 

Facebook