Szkoła
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

    O tym, że zajęcia lekcyjne mogą odbywać się poza szkołą i przybierać inne niż tradycyjne formy, przekonali się uczniowie klas: 3a i 4thż, bowiem 26 października 2018 r., w ramach wycieczki przedmiotowej, wzięli udział w dwóch nietypowych lekcjach. Pierwsza z nich odbyła się w Krakowskim Ogrodzie Zoologicznym, natomiast druga w Sukiennicach  - w Oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, czyli w Galerii Sztuki XIX wieku.

    W krakowskim zoo młodzież utrwalała podstawy wiedzy o biosferze, poznawała znaczenie bioróżnorodności zwierząt oraz kształtowała poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w skali lokalnej, krajowej i globalnej

    Lekcja w Sukiennicach odbyła się w ramach projektu organizowanego przez Muzeum Narodowe w Krakowie: „1918 bezpłatnych lekcji muzealnych i spacerów edukacyjnych na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.” Warsztaty pn. „Starzy i młodzi – konflikt pokoleń w sztuce XIX wieku” przeprowadzone zostały przez doskonale przygotowaną p. przewodnik, która niezwykle barwnie i interesująco opowiadała o różnych kierunkach i tendencjach w malarstwie XIX.

    Wycieczka miała na celu nie tylko uzupełnienie programu nauczania w ramach kilku przedmiotów (język polski, historia, wiedza o kulturze, biologia), ale stanowiła doskonałą formę powtórki do egzaminu maturalnego, a także uświadomiła młodzieży możliwości spędzania czasu wolnego.

Opiekę nad grupą sprawowały panie: Jolanta Szczepaniec, Beata Zaród i Justyna Bucka.

Opracowanie: Beata Zaród

Facebook