Szkoła
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Chmielnik, dnia  08.10.2018 r.

Znak sprawy: PSZ/5/2018

 

 ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO   na realizację zadania pn.: „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku

               Zamawiający – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Adolfa Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia w/w zapytania ofertowego wybrana została oferta nr 2 złożona przez:

Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski,

 1. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów

Oferta spełnia warunki zapytania ofertowego oraz uzyskała w ocenie 100,00 pkt. na które składają się punkty za cenę.

 

            Ponadto do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące  oferty złożone przez:

 • Oferta nr 1 złożona przez PTS MAGTRANS Edward Magdziak, ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko-Zdrój, która w ocenie uzyskała w kryterium cena – 74,49 pkt.,
 • Oferta nr 3 złożona przez FHU”DIANA” Szczerek Sławomir, Wólka Kłucka 201, 26-080 Mniów, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 76,76 pkt.,
 • Oferta nr 3 złożona przez WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-548 Poznań, która w ocenie uzyskała w kryterium cena 88,41 pkt.

             Jednocześnie Zamawiający informuję, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 link Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 • Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Facebook