Szkoła
Ogłoszenie
Open Panel

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

Chmielnik dn. 05 10.2018 r.

Znak sprawy: PZS/5/2018/RPO

PROTOKÓŁ

 Komisja w składzie:

 1. Przewodniczący -  mgr inż. Jan Sadowski
 2. Sekretarz - mgr Robert Zawierucha
 3. Członek - mgr Wiesław Bucki

dokonała analizy ofert na zadanie pn. w ramach zadania pn. „Zakup i sukcesywna dostawa opału w sezonie grzewczym 2018/2019” dla   Powiatowego Zespołu  Szkół  w Chmielniku

 

 1. PTS MAGTRANS Edward Magdziak, ul. Boh. Warszawy 116, 28-100 Busko-Zdrój
 • Cena jednej tony 781,05 zł brutto słownie(siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 05/100),
 • Cena całości zamówienia 93 726,00 zł brutto słownie( dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych).
 1. Europejski Instytut Podologiczny Piotr Bielawski, ul. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów
 • Cena jednej tony 581,79 zł brutto słownie(pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 79/100),
 • Cena całości zamówienia 69 814,80 zł brutto słownie( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych 80/100).
 1. FHU”DIANA” Szczerek Sławomir, Wólka Kłucka 201, 26-080 Mniów
 • Cena jednej tony 758,00 zł brutto słownie(siedemset pięćdziesiąt osiem złotych),
 • Cena całości zamówienia 90 960,00 zł brutto słownie( dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).
 1. WĘGLOPASZ Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-548 Poznań
 • Cena jednej tony 658,05 zł brutto słownie(sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 05/100),
 • Cena całości zamówienia 78 966,00 zł brutto słownie( siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych).

 Po przeprowadzonej wnikliwej analizie ofert:

Oferta Europejskiego Instytutu Podologicznego Piotr Bielawski, ul. Hetmańska 62/4, 35-078 Rzeszów zawierającą najniższą cenę za 1 tonę w wysokości 473,00 zł/netto + podatek VAT 23%  w wysokości 108,79 zł = 581,79 zł brutto słownie(pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 79/100) a za całość zamówienia cena wynosi 56 760,00 zł/netto + podatek VAT 23% w wysokości 13054,80 zł = 69 814,80 zł brutto słownie( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czternaście złotych 80/100), została wybrana do realizacji zadania.                                              

 

Podpis komisji: 

    ………………………………..

 

    ………………………………..

 

    ……………………………….. 

 link Protokół Komisji

Facebook