Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

42 Olimpiada Języka Angielskiego

 

            Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej.

 

            W październiku 2017 odbył się Etap szkolny 42 Olimpiady Jezyka Angielskiego,

w którym wzięli udział uczniowie naszej Szkoły:

 

- Bielecki Mateusz – Klasa 3A

- Głogowski Jakub  - Klasa 1A

- Świerzewski Dominik – Klasa IVTB

 

            W styczniu 2018 odbył się Etap Okręgowy 42 Olimpiady Jezyka Angielskiego,

w którym udział wzięli:

 

- Bielecki Mateusz – Klasa 3A

- Głogowski Jakub  - Klasa 1A

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

 

XLIX Olimpiada Języka Rosyjskiego

 

            Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich liceów ogólnokształcących, techników i branżowej szkoły I stopnia jest jedną z olimpiad przedmiotowych, której laureaci i finaliści zwolnieni są z egzaminu maturalnego z przedmiotu "język obcy nowożytny - język rosyjski".

            Powołana do życia w roku 1969, należy do najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w naszym kraju.

            Zasadniczym celem Olimpiady Języka Rosyjskiego jest popularyzowanie praktycznej znajomości języka rosyjskiego jako jednego z języków o znaczeniu międzynarodowym. Jak stwierdzono w podstawach programowych kształcenia ogólnego, znajomość nowożytnych języków obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego uczestnictwa młodych Polaków w życiu społeczności europejskiej i globalnej. Promowanie różnorodności językowej jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej.

           

            W grudniu 2017 odbył się Etap szkolny XLIX Olimpiady Jezyka Rosyjskiego,

w którym wzięli udział uczniowie naszej Szkoły:

 

- Adamovych Anton – Klasa IITIŻ

- Mudragel Wiktoria – Klasa 1A

- Sosliuk Hanna – Klasa 1A

 

            W marcu 2018 odbył się Etap Okręgowy XLIX Olimpiady Jezyka Rosyjskiego,

w którym udział wzięli:

 

- Adamovych Anton – Klasa IITI – zajął 10 miejsce i otrzymał wyróżnienie !!!

- Sosliuk Hanna – Klasa 1A – otrzymała wyróżnienie !!!

 

 

GRATULUJEMY!!!

 

 

IV edycja Konkursu Języka Angielskiego

 dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych

 

            IV edycja Konkursu Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół

Ponadgimnazjalnych, która odbędzie się 20 marca 2018 r.

            Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem J M Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

            Celem tego Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży

szkół ponadgimnazjalnych oraz wzmacnianie motywacji do nauki języka

angielskiego poprzez rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów.

W konkursie wezmą udział uczniowie naszej szkoły: 

- Bielecki Mateusz – Klasa 3A

- Głogowski Jakub  - Klasa 1A

- Świerzewski Dominik – Klasa IVTB

Autor zdjęć :Edyta Kempkowska

Autor artykułu: Edyta Kempkowska

Facebook