Szkoła

Nowoczesna szkoła zawodowa nowoczesny region

 • Slajd1.PNG
 • Slajd2.PNG
 • Slajd3.PNG
 • Slajd4.PNG
 • Slajd5.PNG
 • Slajd6.PNG
 • Slajd7.PNG
 • Slajd8.PNG
 • Slajd9.PNG
 • Slajd10.PNG
 • Slajd11.PNG

Wiedza Edukacja Rozwój

 • Slajd1.JPG
 • Slajd2.JPG
 • Slajd3.JPG
 • Slajd4.JPG
 • Slajd5.JPG
 • Slajd6.JPG
 • Slajd7.JPG
 • Slajd8.JPG
 • Slajd9.JPG
 • Slajd10.JPG
 • Slajd11.JPG
 • Slajd12.JPG
 • Slajd13.JPG
 • Slajd14.JPG
 • Slajd15.JPG
 • Slajd16.JPG
 • Slajd17.JPG
 • Slajd18.JPG
 • Slajd19.JPG
 • Slajd20.JPG

15 września 2017r, dwudziestu dwóch uczniów z klas 1 i 2 Liceum Ogólnokształcącego przystąpiło do udziału w projekcie „Młodzieżowa Akademia Lidera” w ramach programu „Świętokrzyskie dla młodych”.  Spotkanie odbyło się w Chmielnickim Centrum Kultury.

Wraz z nauczycielami: panem Andrzejem Cypryjakiem-Sochą oraz panią  Ewą Pierzchałą  uczniowie uczestniczyli w szeregu ciekawych zajęć integracyjnych. Spotkanie rozpoczęło się gościnnym wystąpieniem Tomasza Klemta – przewodniczącego Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych oraz Aleksandry Sawy – koordynatorki szczebla krajowego Dialogu Usystematyzowanego. Odbyło się równie szkolenie „Poznaj swoje prawa”, które w ciekawy dla młodzieży sposób przeprowadził Prezes Zarządu ZMW – Karol Kliś. Zajęcia szkoleniowe miały na celu charakter edukacyjny poprzez przedstawienie uczestnikom projektu wszystkich praw i obowiązków obywatelskich wynikających z Konstytucji. Po krótkiej przerwie młodzież przygotowała również  ciekawe prezentacje na temat Unii Europejskiej.

Następnie przyszedł czas na grę terenową, której zadania do zrealizowania miały się odbyć m.in. w Urzędzie Miasta i Gminy oraz na terenie chmielnickiego rynku z udziałem decydentów. Młodzież „wcieliła się” w dziennikarzy, którzy zadawali pytania przechodniom na temat naszego miasta oraz Unii Europejskiej.

Po powrocie do Chmielnickiego Centrum Kultury przyszedł czas na ogłoszenie wyników, a dla najaktywniejszych grup szkolnych zostały przyznane nagrody ufundowane przez Zarząd Związku Młodzieży Wiejskiej.  

Druga część projektu planowana jest na 29 września 2017 roku. W ramach niej zostanie zorganizowany wyjazd do Kielc, który ma na celu zapoznanie uczestników z urzędami różnego szczebla samorządu i rządu.

 

 

Pierzchała Ewa

Facebook